Rokolazur Natur Thix

Rokolazur Natur Thix

Lazurovací nestékavý bezaromátový lak na bázi alkydové pryskyřice a speciálních olejů. Je určen pro všechny druhy dřeva pro vnitřní i venkovní prostředí. Chrání účinně dřevo proti zešednutí a dává mu nový barevný vzhled.

 

Charakteristika:

Lazura Rokolazur Natur Thix je bezaromátový lazurovací prostředek v nestékavém provedení na bázi modifikované alkydové pryskyřice, speciálních olejů, anorganických, případně organických mikrojemných pigmentů a alifatických uhlovodíků.

 

Použití:

Rokolazur Natur Thix slouží k ochraně všech druhů dřeva a jeho estetickému zhodnocení v exteriéru i interiéru. Neobsahuje škodlivé aromáty a může se proto aplikovat zejména v interiéru bez doprovodného škodlivého zápachu, který je obvyklý u jiných lazur. Je vyroben v nestékavém - thixotropním (gelovitém) provedení, které zabraňuje nepříjemnému stékání a úkapům lazury ze štětce při natírání a současně zabraňuje výrobku v sedimentaci a není pak nutné pracné rozmíchávání před aplikací. Je lehce zpracovatelný, opět odpadá nepříjemné stékání lazury na svislých plochách a následná nestejnoměrnost sytosti odstínu v ploše, hotový nátěr je prodyšný a elastický. Trvale chrání dřevo proti povětrnosti a UV záření a zachovává přirozenou kresbu dřeva.
Typické aplikace: dřevěné domy, dřevěné stropy, okna, dveře, ploty, šindele, okenice, atd.
 

Předchozí úprava:

Podklad musí být důkladně obroušený po vlákně (zrnitost ne pod 220) a zbavený prachu. Obroušení dřeva má rozhodující vliv na pozdější jakost povrchové plochy. Dále je třeba dbát na to, aby bylo provedeno dostatečné vysušení dřeva. Vlhkost dřeva by měla činit u měkkého dřeva maximálně 25%, u tvrdého dřeva maximálně 20%.
Ve vnějším prostředí a při aplikaci světlých odstínů se doporučuje předcházející impregnace ochranným základem proti zamodralosti (např. Rokobiostop, Lignofix apod.), která zvýší odolnost proti zamodrání dřeva, dřevokazným houbám a proti červotoči.
Dřevo musí být před natíráním bez mastnot a zbytků pryskyřice - umýt proto nitroředidlem.
 

Zpracování:

Před aplikací stačí zavřenou plechovku lehce v rukou protřepat. Nanáší se štětcem neředěný. V interiéru se nanáší ve dvou, v exteriéru ve třech vrstvách. Interval pro přetírání jednotlivých vrstev je cca 12 hod. Jednotlivé nátěry jsou nelepivé za 4 - 5 hod. Pro dosažení hladkého povrchu doporučujeme po zaschnutí prvního nátěru (cca po 12 hod) provést přebroušení povrchu jemným smirkovým plátnem a odstranit "zvedlé" vlákna.
Renovační nátěr zešedlých a zvětralých starých nátěrů: nesoudržný nátěr odstraňte.
Podklad obruste a očistěte. Obnažené plochy ve vnějším prostředí napusťte napouštědlem Rokobiostop a přetřete 1 - 2 Rokolazur Natur Thix.
 

Čištění:

Čištění pracovních přístrojů univerzálním ředidlem Rokoředidlo Natur, které rovněž neobsahuje škodlivé aromáty (lze nahradit C 6000).
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci používejte osobní ochranné a pracovní pomůcky a dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pozorně čtěte návod na použití a bezpečnostní údaje na etiketě.
 
 

Dřevopur DD 315 Drevopur DD 315

Jednosložkový polyuretanový lak na podlahy, dřevěné obložení, nábytek v provedení polomat nebo pololesk.

 

Charakteristika výrobku

Jednosložkový polyuretanový lak vytvrzující vzdušnou vlhkostí.


Oblast použití:

Dřevopur DD 315 se používá k nátěrům tvrdého i měkkého dřeva, zejména na podlahy, nábytek, obklady, přístroje ze dřeva apod.. DD 315 lze použít k zajištění nesprašování betonových podlah.
Vyznačuje výbornou mechanickou odolností a vysokou odolností i trvanlivostí proti vodě, čisticím prostředkům, alkoholu, rozpouštědlům a jiným chemikáliím. Je určen pro interiérové použití.

Podklad:

Lakovaný povrch musí být suchý, bez vosku, tuku a prachu. Pozor na staré a vybledlé dřevo (nebezpečí zbarvení). Používat izolační podklad. Při použití DD 315 matný doporučujeme provést první nátěry DD 315 leskem a teprve poslední nátěr s DD 315 matným.

Pozor - zvláště matný lak důkladně před každým použitím promíchat.

Základní nátěr: 1x DD 315
Krycí nátěr: 1 - 2x DD 315. Mezi jednotlivými nátěry by se mělo provést mezibroušení.

Obnovovací nátěr

Podklad: Přezkoušet na vhodnost jako podklad nátěru, odstranit starý nenosný nátěr. Neulpívající starý nátěr důkladně obrousit. Pozor na staré nebo vybledlé dřevo (nebezpečí zbarvení). Použít izolační podklad. Na neznámých starých nátěrech, čerstvých dýhách nebo podobných by se měl bezpodmínečně provést zkušební nátěr.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

KDE NÁS NAJDETE

PRODEJNÍ SKLAD LUŽNÁ

Adresa: Lužná u Vsetína 247, 756 11
(sídlo firmy se nachází v areálu firmy Agrospol Lužná s.r.o.)

Vedoucí prodejny: Kristýna Machánková
Telefon: 601 336 776

Po - Pá: 7.00 - 16.00

mapka

PRODEJNÍ SKLAD ZLÍN

Adresa: Zlín, LOUKY, Záhumení V 329, 760 01
(sídlo firmy se nachází za TS Zlín)

Vedoucí prodejny: Bc. Pavel Rabas
Telefon: 737 302 894

Po - Čt: 7.00 - 16.30
Pá: 7.00 - 16.00
So: 8.00 - 10.00